Bedelli Askerlik

Profesyonel Askerlik İçin Bedelli Harekatı
Dövizle Askerlik
Bedelli Askerlik Google News

Dövizle Askerlik hakkından faydalanabilmek için yurt dışında en az 3 yıl yani 1095 gün oturma veya çalışma iznine sahip olmak ve işçi, işveren, serbest meslek sahibi olarak çalışan olmak gerekiyor. Bunların yanında bir sanatı icra eden veya gemi adamı olarak çalışanlar da bu kapsamda yer almaktadır. 1095 gün, net olarak hesaplanmakta olup, her ne sebeple olursa olsun Türkiye’de geçirilen süreler bu hesaplamadan düşülmektedir.

Kimler Faydalanamaz ?

 • Yurt dışında resmi bir görevle bulunanlar.
 • Gerekli koşulları sağlamadan dövizle askerlik talebinden vazgeçenler.
 • Bir takvim yılı içerisinde 6 aydan fazla yurt içinde bulunanlar.
 • Yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlamış olanlar.
 • Yurt içinde fiilen askerlik hizmetine başlayıp firar edenler.
 • Öğrencilik sebebiyle oturma/çalışma izni alanlar.
 • Lisans veya altında eğitim için yurt dışında bulunanlar.
 • YÖK, MEB vb. bir kurumdan alınan burs ile yüksek lisans veya doktora eğitimine gidenler.

Dövizle Askerlik İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

 • İki adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Varsa Türk pasaportu ve işlem gören sayfaların ikişer fotokopisi
 • Süresi geçerli olan oturma ve çalışma izni kartının aslı ile birlikte iki adet fotokopisi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Varsa yabancı ülke pasaportu ve üzerinde yer alan Türkiye’ye giriş-çıkış sayfalarının ikişer fotokopisi

Ödeme Şartları

Başvuru esnasında yaşı 39 ve üzeri olanlar 10.000 euro peşin olarak ödemek zorundadırlar. 38 ve daha altı yaşta başvuranlar ise dilerlerse peşin olarak ödeme yapabilecekleri gibi 2.500 euro peşin ödemek koşuluyla kalanı 3 eşit taksit halinde ödeyebilirler. Ödemesini peşin yapanlar, Türkiye’ye kesin dönüş yapabilirler.

Dövizle Askerlik
Dövizle Askerlik

15.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerle  21 günlük temel askerlik eğitimi kaldırılmıştır. Bu yüzden dövizle askerlik hizmeti başvurusu kabul edilen vatandaşlarımız, ödemelerini tamamladıkları tarihe kadar bu hizmetten faydalanma şartlarını kaybetmedikleri takdirde herhangi bir temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar.Bedelli Askerlik Grubumuza katılmayın unutmayın! Bedelli Askerlik Facebook Grubu

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.